Šablóny dynamickej skupiny

Šablóny dynamickej skupiny stanovujú kritériá, ktoré musia počítače splniť, aby boli zaradené do konkrétnej dynamickej skupiny. Ak počítač tieto kritériá splní, bude automaticky presunutý do príslušnej dynamickej skupiny.

Vytvorenie novej šablóny dynamickej skupiny

Správa šablón dynamických skupín

Pravidlá pre šablónu dynamickej skupiny

Šablóna dynamickej skupiny – príklady