Zobrazenie podrobností

Táto funkcia riadiaceho panela je užitočná pre podrobnejšie skúmanie dát obsiahnutých v správe. Umožňuje interaktívne vyberať konkrétne položky zo súhrnu a zobraziť o nich podrobné informácie. Z celkového súhrnu dát v správe tak môžete prejsť na podrobnejšie informácie týkajúce sa konkrétnej položky. Detaily správy sú zväčša dostupné na viacerých úrovniach.

K dispozícii sú štyri spôsoby, ako prechádzať k detailnejším informáciám:

Zobraziť Podrobné informácie – názov počítača a popis, názov statickej skupiny a pod. Zobrazí pôvodné (nie agregované) dáta pre vybraný riadok.

Zobraziť Iba „hodnota – informácie, kritický stav, bezpečnostné riziko, bezpečnostné oznámenie atď.

Rozšíriť stĺpec hodnota – zobrazí agregované informácie (zvyčajne pre sumu, počet). Ak je napríklad v stĺpci zobrazené iba číslo a kliknete na Rozšíriť stĺpec Počítač, zobrazia sa podrobné informácie o počítačoch.

Zobraziť Na stránke počítačov (všetky) – presmeruje vás do sekcie Počítače (vo výsledku sa zobrazí len 100 položiek).

icon_details_hoverPoznámka:

Vo výsledku zobrazených podrobností bude len prvých 1000 položiek.

Ak chcete vygenerovať a stiahnuť správu, kliknite na tlačidlo Vygenerovať a stiahnuť. Dostupné sú formáty .pdf, .ps a .csv (len údaje tabuľky).

drilldown_computer_expand

drilldown_computer_all