Dynamická skupina – nainštalovaný ale neaktivovaný bezpečnostný produkt určený pre server

Táto dynamická skupina môže byť použitá na detegovanie neaktivovaného bezpečnostného produktu určeného pre server. Po detegovaní takýchto produktov môžete priradiť k tejto skupine úlohu pre klienta na aktiváciu klientskych počítačov pomocou platnej licencie. V tomto príklade je špecifikované len EMSX, avšak môžete špecifikovať aj viacero produktov.

Kliknite na možnosť Nová šablóna v sekcii Správca > Šablóny dynamických skupín.

icon_section Základné

Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.

icon_section Výraz

Vyberte logický operátor z ponuky Operácia: AND (všetky podmienky musia byť splnené).

Kliknite na + Pridať pravidlo a vyberte podmienku:

oPočítač > Maska spravovaných produktov > v > „Chránené ESET produktom: Mail Server“

oProblémy s funkciou/ochranou > Zdroj > = (rovná sa) > „Bezpečnostný produkt“

oProblémy s funkciou/ochranou > Zdroj > = (rovná sa) > „Produkt nie je aktivovaný“

icon_section Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.