Dynamická skupina – špecifická verzia softvéru nie je nainštalovaná, ale je nainštalovaná iná verzia

Táto dynamická skupina môže byť použitá na detegovanie inštalácie softvéru v inej verzii, akú požadujete. Táto skupina je užitočná, pretože budete môcť vykonať aktualizáciu na tých počítačoch, na ktorých sa požadovaná verzia softvéru nenachádza. Môžete použiť rôzne operátory, uistite sa však, že pri testovaní verzie softvéru je použitý negujúci operátor.

Kliknite na možnosť Nová šablóna v sekcii Správca > Šablóny dynamických skupín.

icon_section Základné

Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.

icon_section Výraz

Vyberte logický operátor z ponuky Operácia: AND (všetky podmienky musia byť splnené).

Kliknite na + Pridať pravidlo a vyberte podmienku:

oNainštalovaný softvér > Názov aplikácie > = (rovná sa) > „ESET Endpoint Security“

oNainštalovaný softvér > Verzia aplikácie > ≠ (nerovná sa) > „6.2.2033.0“

icon_section Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.