Dynamická skupina – je nainštalovaná špecifická verzia softvéru

Táto dynamická skupina môže byť použitá na detegovanie nainštalovaného bezpečnostného produktu spoločnosti ESET na počítači. Po detekcii môžete na danom počítači spustiť napríklad aktualizáciu alebo vlastný príkaz. Môžete použiť rôzne operátory, napríklad „obsahuje“ alebo „má predponu“.

Kliknite na možnosť Nová šablóna v sekcii Správca > Šablóny dynamických skupín.

icon_section Základné

Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.

icon_section Výraz

Vyberte logický operátor z ponuky Operácia: AND (všetky podmienky musia byť splnené).

Kliknite na + Pridať pravidlo a vyberte podmienku:

oNainštalovaný softvér > Názov aplikácie > = (rovná sa) > ESET Endpoint Security

oNainštalovaný softvér > Verzia aplikácie > = (rovná sa) > 6.2.2033.0

icon_section Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.