Dynamická skupina – bezpečnostný produkt je nainštalovaný

Táto dynamická skupina sa používa na spustenie úlohy okamžite po inštalácii bezpečnostného produktu spoločnosti ESET na počítač (napr. na spustenie aktivácie, manuálnej kontroly atď.).

icon_details_hoverPoznámka:

Je tiež možné zadať podmienku „nie je v“ alebo operátor NAND na účely negovania. Keďže maska spravovaných produktov je protokol v jednom riadku, obe možnosti budú funkčné.

Môžete vytvoriť Novú šablónu v sekcii Správca > Šablóny dynamickej skupiny a vytvoriť novú dynamickú so šablónou alebo vytvoriť novú dynamickú skupinu pomocou už existujúcej alebo novej šablóny.

icon_section Základné

Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.

icon_section Výraz

Vyberte logický operátor z ponuky Operácia: AND (všetky podmienky musia byť splnené).

Kliknite na + Pridať pravidlo a vyberte podmienku. Vyberte možnosť Počítač > Maska spravovaných produktov > v > Chránené ESET produktom: Pracovná plocha. Môžete si vybrať z rôznych produktov spoločnosti ESET.

icon_section Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.