Nástroj na nasadenie (Deployment Tool)

Nástroj na nasadenie (Deployment Tool) ponúka pohodlný spôsob distribúcie ERA Agenta spoločne s bezpečnostným produktom ESET na klientske počítače v sieti. Umožňuje vám tiež použiť vlastné inštalátory, ktoré ste si vytvorili. Tento nástroj si môžete zadarmo stiahnuť z webovej stránky spoločnosti ESET ako samostatný ERA komponent. Nástroj na nasadenie je určený predovšetkým na nasadenie v malých a stredne veľkých sieťach. Je dostupný len pre operačné systémy Windows.

Viac informácií o prerekvizitách a použití nástroja nájdete v kapitole Nástroj na nasadenie v Inštalačnej príručke.