Aktualizácia modulov

Úloha Aktualizácia modulov je určená na aktualizovanie všetkých modulov bezpečnostného produktu spoločnosti ESET nainštalovaného na klientskom zariadení. Táto úloha je dostupná pre všetky produkty a operačné systémy. Zoznam všetkých modulov produktu nájdete v sekcii O programe v danom bezpečnostnom produkte.

icon_section Cieľ

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ciele nie je možné pridať pri vytváraní úlohy pre klienta. Ciele môžete pridať až vtedy, keď je už úloha vytvorená. Upresnite Nastavenia úlohy a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy. Potom vytvorte Spúšťač a zvoľte ciele, na ktoré má byť daná úloha aplikovaná.

client_task_target

icon_section Nastavenia

Vyčistiť aktualizačnú vyrovnávaciu pamäť – táto možnosť odstráni dočasné aktualizačné súbory z klientskeho počítača a často môže pomôcť vyriešiť problémy a chyby pri aktualizácii modulov.

icon_section Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr.

client_task_finish