Odovzdanie súboru v karanténe

Úloha Odovzdať súbor v karanténe je určená na správu súborov umiestnených v karanténe na klientskych počítačoch.

icon_section Základné

Zadajte základné informácie o úlohe, napr. Názov, Popis a Typ úloh. Typ úlohy (pozrite si zoznam vyššie) definuje nastavenia a správanie danej úlohy. V tomto prípade môžete použiť úlohu Odovzdať súbor v karanténe.

icon_section Cieľ

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ciele nie je možné pridať pri vytváraní úlohy pre klienta. Ciele môžete pridať až vtedy, keď je už úloha vytvorená. Upresnite Nastavenia úlohy a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy. Potom vytvorte Spúšťač a zvoľte ciele, na ktoré má byť daná úloha aplikovaná.

client_task_target

icon_section Nastavenia

Objekt v karanténe – vyberte konkrétny objekt z karantény.

Heslo k objektu – zadajte heslo na šifrovanie súboru z bezpečnostných dôvodov. Heslo bude zobrazené v príslušnej správe (zázname).

Cesta na odovzdanie – cesta k adresáru, do ktorého chcete súbor odovzdať.

Odovzdať používateľské meno/Odovzdať heslo – v prípade, že prístup k adresáru vyžaduje autorizáciu, zadajte prihlasovacie údaje na prístup k adresáru.

icon_section Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr.

client_task_finish