Aktualizácia operačného systému

Úloha Aktualizácia operačného systému je určená na aktualizovanie operačných systémov na klientskych počítačoch v sieti. Táto úloha spúšťa aktualizáciu operačného systému na operačných systémoch Windows, OS X a Linux.

icon_section Základné

Zadajte základné informácie o úlohe, napr. Názov a Popis a potom vyberte úlohu Aktualizácia operačného systému. Typ úlohy (pozrite si zoznam typov úlohy pre klienta) určuje nastavenia a správanie danej úlohy.

icon_section Cieľ

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ciele nie je možné pridať pri vytváraní úlohy pre klienta. Ciele môžete pridať až vtedy, keď je už úloha vytvorená. Upresnite Nastavenia úlohy a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy. Potom vytvorte Spúšťač a zvoľte ciele, na ktoré má byť daná úloha aplikovaná.

client_task_target

icon_section Nastavenia

Automaticky prijať EULU – označte túto možnosť, ak chcete, aby bola Licenčná zmluva koncového používateľa akceptovaná automaticky. Používateľovi sa nezobrazí žiadny text.

Inštalovať voliteľné aktualizácie – táto možnosť sa vzťahuje len na operačný systém Windows. Aktualizácie, ktoré sú označené ako voliteľné, budú takisto nainštalované.

Povoliť reštart – táto možnosť je určená len pre operačné systémy Windows. Po jej povolení bude počítač po aktualizácii operačného systému reštartovaný.

icon_section Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr.

client_task_finish