Spustenie skriptu SysInspector

Úloha Spustiť SysInspector skript sa používa na odstránenie nechcených objektov zo systému. Pred spustením tejto úlohy musí byť najprv SysInspector Skript exportovaný z nástroja ESET SysInspector. Po exportovaní skriptu môžete označiť objekty, ktoré chcete odstrániť, a spustiť skript s upravenými dátami – označené objekty budú odstránené.

icon_section Základné

Zadajte základné informácie o úlohe, napr. Názov, Popis a Typ úlohy. Typ úlohy (pozrite si zoznam vyššie) definuje nastavenia a správanie danej úlohy. V tomto prípade môžete použiť úlohu Spustiť SysInspector skript.

icon_details_hoverPoznámka:

Po vykonaní úlohy môžete skontrolovať výsledok vykonania danej úlohy v správe (zázname).

icon_section Cieľ

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ciele nie je možné pridať pri vytváraní úlohy pre klienta. Ciele môžete pridať až vtedy, keď je už úloha vytvorená. Upresnite Nastavenia úlohy a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy. Potom vytvorte Spúšťač a zvoľte ciele, na ktoré má byť daná úloha aplikovaná.

client_task_target

icon_section Nastavenia

SysInspector skript – kliknite na Prehľadávať a vyberte servisný skript. Servisný skript musíte vytvoriť pred spustením úlohy.

Akcia – môžete buď Odovzdať, alebo Stiahnuť skript z ERA Console.

icon_section Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr.

client_task_finish