Ukončenie spravovania (odinštalovanie ERA Agenta)

Počítač – táto úloha odstráni nainštalovaného ERA Agenta z počítača, na ktorom je nainštalované MDM.

Mobile – táto úloha zruší MDM registráciu vášho mobilného zariadenia.

Po ukončení spravovania (odstránení agenta) daného zariadenia môžu byť niektoré nastavenia ponechané v konfigurácii spravovaných produktov.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Predtým, ako zrušíte spravovanie zariadenia, odporúčame pomocou politiky obnoviť niektoré nastavenia (napríklad ochranu heslom) naspäť na predvolené nastavenia. Všetky úlohy spustené na ERA Agente budú zrušené. Stavy vykonania úloh Spustené, Dokončené alebo Zlyhalo nemusia byť pre túto úlohu zobrazené v ERA Web Console presne. Závisí to od replikácie.

1.Ak má zariadenie určité špecifické nastavenia, ktoré nechcete ponechať, nastavte politiku pre zariadenie, ktorá vráti hodnoty nastavení na predvolené (alebo na vami zvolené hodnoty).

2.Pred vykonaním tohto kroku a odstránením počítača zo zoznamu v ERA odporúčame počkať dostatočne dlho, kým si budete istý, že politiky z bodu č. 1 ukončili replikáciu na cieľovom počítači.

3.Pred vykonaním tohto kroku odporúčame počkať dostatočne dlho, kým si budete istý, že politiky z bodu č. 2 ukončili replikáciu na cieľovom počítači.

icon_details_hoverPoznámka:

Pre túto úlohu nie sú dostupné žiadne nastavenia.

icon_section Cieľ

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ciele nie je možné pridať pri vytváraní úlohy pre klienta. Ciele môžete pridať až vtedy, keď je už úloha vytvorená. Upresnite Nastavenia úlohy a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy. Potom vytvorte Spúšťač a zvoľte ciele, na ktoré má byť daná úloha aplikovaná.

client_task_target

icon_section Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr.

client_task_finish