Odinštalovanie softvéru

Úloha Odinštalovanie softvéru je určená na odinštalovanie bezpečnostných produktov spoločnosti ESET z klientskych počítačov. Keď odinštalujete ERA Agenta z klientskeho počítača, bezpečnostný produkt ESET si môže ponechať niektoré nastavenia aj napriek tomu, že ERA Agent bol už odinštalovaný.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Predtým, ako zrušíte spravovanie zariadenia, odporúčame pomocou politiky obnoviť niektoré nastavenia (napríklad ochranu heslom) naspäť na predvolené nastavenia. Všetky úlohy spustené na ERA Agente budú zrušené. Stavy vykonania úloh Spustené, Dokončené alebo Zlyhalo nemusia byť pre túto úlohu zobrazené v ERA Web Console presne. Závisí to od replikácie.

icon_section Základné

Zadajte základné informácie o úlohe, napr. Názov, Popis a Typ úloh. Typ úlohy (pozrite si zoznam vyššie) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

icon_section Cieľ

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ciele nie je možné pridať pri vytváraní úlohy pre klienta. Ciele môžete pridať až vtedy, keď je už úloha vytvorená. Upresnite Nastavenia úlohy a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy. Potom vytvorte Spúšťač a zvoľte ciele, na ktoré má byť daná úloha aplikovaná.

client_task_target

icon_section Nastavenia

Nastavenia odinštalovania softvéru

Odinštalovaťaplikáciu zo zoznamu:

Názov balíka – vyberte ERA komponent, bezpečnostný produkt alebo aplikáciu tretej strany. V zozname sú zobrazené všetky balíky, ktoré môžu byť odinštalované z označeného klienta.

Verzia balíka – môžete odinštalovať buď konkrétnu verziu aplikácie (niekedy môže konkrétna verzia spôsobovať problémy), alebo použiť možnosť Odinštalovať všetky verzie balíka.

Automaticky reštartovať, keď je to potrebné – táto funkcia umožňuje vynútiť reštart operačného systému klienta, ak to odinštalovanie vyžaduje.

Odinštalovaťantivírusový softvér tretej strany (so vstavaným OPSWAT) – zoznam kompatibilného antivírusového softvéru nájdete v našom článku Databázy znalostí. Tento spôsob odinštalovania softvéru je odlišný od funkcie Pridať alebo odstrániť programy. Ide tu o úplné odstránenie antivírusových programov tretích strán vrátane registrov.

Postupujte podľa podrobných inštrukcií nachádzajúcich sa v článku Ako odstránim antivírusový softvér tretej strany z klientskych počítačov použitím ESET Remote Administrator? (6.x) pre odoslanie úlohy na odstránenie antivírusového softvéru tretej strany z klientskeho počítača.

Ak chcete povoliť odinštalovanie aplikácií chránených heslom, postupujte podľa nášho článku Databázy znalostí. (pozri krok č.12)

icon_section Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr.

client_task_finish

icon_details_hoverPoznámka:

V prípade, že odinštalovanie bezpečnostného produktu spoločnosti ESET neprebehne úspešne (napríklad sa zobrazí chyba Product: ESET Endpoint Security -- Error 5004. Enter a valid password to continue uninstallation.), je to spôsobené tým, že v bezpečnostnom produkte ESET je povolená ochrana heslom. Aplikujte politiku na klientske počítače, z ktorých chcete odinštalovať bezpečnostný produkt ESET tak, aby bola ochrana heslom vypnutá.