Spustenie príkazu

Pomocou úlohy Spustiť príkaz spustíte na klientskych počítačoch konkrétne príkazy. Správca môže určiť príkazy, ktoré budú spustené.

 

Operačný systém

Príkaz bude spustený pod používateľom/účtom

Predvolený pracovný adresár

Dostupné sieťové umiestnenia

Príkaz bude spustený v

Windows

Local System

C:\Windows\Temp

Iba umiestnenia v aktuálnej doméne, dostupné pre účet Local System

Príkazový riadok (cmd.exe)

Linux alebo macOS

root

/tmp

Iba ak je umiestnenie pripojené a dostupné pre root používateľa

Konzola

icon_section Základné

Zadajte základné informácie o úlohe, napr. Názov, Popis a Typ úlohy. Typ úlohy (pozrite si zoznam vyššie) definuje nastavenia a správanie danej úlohy. V tomto prípade môžete použiť úlohu Spustiť príkaz.

icon_section Cieľ

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ciele nie je možné pridať pri vytváraní úlohy pre klienta. Ciele môžete pridať až vtedy, keď je už úloha vytvorená. Upresnite Nastavenia úlohy a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy. Potom vytvorte Spúšťač a zvoľte ciele, na ktoré má byť daná úloha aplikovaná.

client_task_target

icon_section Nastavenia

Príkazový riadok na spustenie – zadajte príkaz, ktorý chcete spustiť na klientskom počítači.

Pracovný adresár – zadajte adresár, v ktorom chcete daný príkaz spustiť.

light-bulbPríklad: Ako spustiť lokálny skript

Pre spustenie lokálneho skriptu nachádzajúceho sa na kliente v umiestnení C:\Users\user\script.bat postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Vytvorte novú úlohu pre klienta a vyberte možnosť Spustiť príkaz.

2.V sekcii icon_section Nastavenia zadajte:

Príkazový riadok na spustenie: script.bat
Pracovný adresár: C:\Users\user

3.Kliknite na Dokončiť, vytvorte spúšťač a vyberte cieľové klienty.

 

icon_section Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr.

client_task_finish