Obnovenie klonovaného ERA Agenta

Úloha Obnoviť klonovaného agenta môže byť použitá na distribúciu ERA Agenta vo vašej sieti pomocou vopred definovaných obrazov. Klonované ERA Agenty majú rovnaké SID, čo môže spôsobovať problémy. Riešením tohto problému je použitie úlohy Obnoviť klonovaného agenta, čím dôjde k vynulovaniu pridelených SID a prideleniu novej identity ERA Agentom.

icon_details_hoverPoznámka:

Pre túto úlohu nie sú dostupné žiadne nastavenia.

icon_section Cieľ

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ciele nie je možné pridať pri vytváraní úlohy pre klienta. Ciele môžete pridať až vtedy, keď je už úloha vytvorená. Upresnite Nastavenia úlohy a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy. Potom vytvorte Spúšťač a zvoľte ciele, na ktoré má byť daná úloha aplikovaná.

client_task_target

icon_section Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr.

client_task_finish