Obnovenie Rogue Detection Sensor databázy

Úloha Obnovenie Rogue Detection Sensor databázy je určená na zmazanie vyrovnávacej pamäte nástroja RD Sensor. Táto úloha vyčistí vyrovnávaciu pamäť a výsledky vyhľadávania budú opäť ukladané. Neodstráni však detegované počítače. Je vhodné ju použiť, ak sú detegované počítače stále len vo vyrovnávacej pamäti a neboli zatiaľ nahlásené na server.

icon_details_hoverPoznámka:

Pre túto úlohu nie sú dostupné žiadne nastavenia.

icon_section Cieľ

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ciele nie je možné pridať pri vytváraní úlohy pre klienta. Ciele môžete pridať až vtedy, keď je už úloha vytvorená. Upresnite Nastavenia úlohy a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy. Potom vytvorte Spúšťač a zvoľte ciele, na ktoré má byť daná úloha aplikovaná.

client_task_target

icon_section Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr.

client_task_finish