Správa karantény

Úloha Správa karantény sa používa na správu objektov umiestnených v karanténe ERA Servera, ktoré sú infikované alebo podozrivé a boli objavené počas kontroly.

icon_section Základné

Zadajte základné informácie o úlohe, napr. Názov, Popis a Typ úlohy. Typ úlohy (pozrite si zoznam vyššie) definuje nastavenia a správanie danej úlohy. V tomto prípade môžete použiť úlohu Správa karantény.

icon_section Cieľ

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ciele nie je možné pridať pri vytváraní úlohy pre klienta. Ciele môžete pridať až vtedy, keď je už úloha vytvorená. Upresnite Nastavenia úlohy a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy. Potom vytvorte Spúšťač a zvoľte ciele, na ktoré má byť daná úloha aplikovaná.

client_task_target

icon_section Nastavenia

Nastavenia správy karantény

Akcia – vyberte akciu, ktorá bude vykonaná s objektmi v karanténe.

oObnoviť objekt(y) – obnovenie objektu do jeho pôvodného umiestnenia, po ďalšej kontrole sa však môže objekt dostať späť do karantény.

oObnoviť objekt(y) a vylúčiť v budúcnosti – obnovenie objektu do jeho pôvodného umiestnenia, pričom po ďalšej kontrole sa objekt nemôže opäť dostať do karantény.

oOdstrániť objekt(y) – úplné odstránenie objektu.

Typ filtra – filtrovanie objektov v karanténe na základe zadaných kritérií, a to buď podľa hash reťazca objektu, alebo podmienok.

Nastavenia podmieneného filtra:

oNastavenia hash filtra – pridanie hash položky do poľa. Zadané môžu byť len známe objekty, napríklad objekty, ktoré už boli umiestnené do karantény.

oVýskyt – vyberte časový rozsah, v ktorom bol objekt pridaný do karantény.

oVeľkosť – vyberte rozsah veľkosti objektu pridaného do karantény (v bajtoch).

oNázov hrozby – vyberte hrozbu zo zoznamu položiek umiestnených v karanténe.

oNázov objektu – vyberte objekt zo zoznamu položiek umiestnených v karanténe.

icon_section Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr.

client_task_finish