Aktivácia produktu

Postupujte podľa krokov uvedených nižšie, ak chcete aktivovať bezpečnostný produkt spoločnosti ESET na klientskom počítači alebo mobilnom zariadení.

icon_section Základné

Zadajte základné informácie o úlohe, napr. Názov, Popis a Typ úloh. Typ úlohy (pozrite si zoznam vyššie) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

icon_section Cieľ

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ciele nie je možné pridať pri vytváraní úlohy pre klienta. Ciele môžete pridať až vtedy, keď je už úloha vytvorená. Upresnite Nastavenia úlohy a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy. Potom vytvorte Spúšťač a zvoľte ciele, na ktoré má byť daná úloha aplikovaná.

client_task_target

icon_section Nastavenia

Nastavenia aktivácie produktov Zo zoznamu vyberte príslušnú licenciu pre počítač. Následne bude táto licencia použitá pre už nainštalovaný produkt na počítači. Ak sa v zozname nenachádzajú žiadne licencie, prejdite do časti Licencie – pridanie novej licencie.

icon_section Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr.

client_task_finish