Registrácia zariadení

Mobilné zariadenia môžu byť spravované pomocou ERA a bezpečnostného produktu spoločnosti ESET spusteného na mobilnom zariadení. Na to, aby ste mohli začať spravovať mobilné zariadenia, je potrebné ich zaregistrovať do ERA (už nie je potrebné zadávať IMEI alebo iné identifikačné čísla mobilného zariadenia).

Nižšie uvedený diagram znázorňuje princíp komunikácie medzi mobilným zariadením a nástrojom Mobile Device Connector počas procesu registrácie zariadenia:

MD_enrollment_diagram

Nasledujúci diagram znázorňuje možnosti použitia registrácie, opätovnej registrácie a zrušenia registrácie, ako aj rozdiel medzi spravovanými a nespravovanými zariadeniami.

MD_enroll

Registrácia: Registráciu je možné vykonať len v prípade, že zariadenie ešte nie je spravované cez MDM. To znamená, že dané zariadenie nie je zahrnuté v sekcii Počítače. Pokiaľ zariadenie vymažete z tejto sekcie v ERA Web Console, zariadenie bude aj naďalej spravované a po úspešnej replikácii sa znova zobrazí vo Web Console. Spravovanie zariadenia je možné zrušiť iba prostredníctvom zrušenia registrácie. Každý registračný token je jedinečný a je možné ho použiť len raz. Ak ste token už raz použili, druhýkrát sa použiť nedá.

Opätovná registrácia: Opätovnú registráciu je možné vykonať len v prípade, že je zariadenie spravované. Token pre opätovnú registráciu sa vždy líši od registračného tokenu a je možné ho použiť len raz.
Pre opätovné zaregistrovanie zariadenia prejdite do sekcie Počítače a vyberte mobilné zariadenie, ktoré chcete opätovne zaregistrovať. Kliknite na Akcie a z ponuky vyberte položku Mobil > Znovu registrovať.

Zrušenie registrácie: Zrušenie registrácie slúži na zastavenie spravovania určitého zariadenia. Zrušenie registrácie sa vykonáva prostredníctvom úlohy pre klienta Ukončiť spravovanie. Pokiaľ zariadenie neodpovedá, odstránenie zariadenia môže trvať aj 3 dni. Ak chcete zariadenie odstrániť zo zoznamu spravovaných zariadení len kvôli tomu, aby ste mohli zariadenie znova zaregistrovať, použite opätovnú registráciu.

icon_details_hoverPoznámka:

Ak registrujete iOS zariadenia prostredníctvom programu DEP (Device Enrollment Program) spoločnosti Apple, prejdite na túto kapitolu.

Registrovať nové mobilné zariadenia môžete v časti Počítače alebo Správca > Skupiny. Vyberte Statickú skupinu, do ktorej chcete pridať mobilné zariadenia a kliknite na Pridať nový > Mobilné zariadenia a vyberte jednu z nasledujúcich metód registrácie:

Registrácia prostredníctvom e-mailu – hromadná registrácia mobilných zariadení prostredníctvom e-mailu. Táto možnosť je najvhodnejšia v prípade, že potrebujete zaregistrovať väčšie množstvo mobilných zariadení alebo v prípade, že chcete zaregistrovať mobilné zariadenia, ku ktorým nemáte fyzicky prístup. Táto možnosť si zároveň vyžaduje interakciu používateľa/majiteľa mobilného zariadenia.

Individuálna registrácia prostredníctvom odkazu alebo QR kódu – registrácia jedného mobilného zariadenia. Naraz budete môcť zaregistrovať len jedno zariadenie, čo znamená, že tento postup bude potrebné zopakovať pre každé zariadenie zvlášť. Odporúčame vám použiť túto možnosť len v prípade, že potrebujete zaregistrovať menšie množstvo mobilných zariadení. Táto možnosť je naopak vhodná v prípade, že si neželáte, aby používatelia/majitelia mobilného zariadenia museli čokoľvek robiť a chcete celú registráciu vykonať sami. Túto možnosť môžete použiť aj v prípade, že máte nové mobilné zariadenia, ktoré budú po nakonfigurovaní všetkých potrebných nastavení odovzdané používateľom.


Riešenie problémov

1.Čo mám robiť, keď sa mi zobrazilo chybové hlásenie: „Registračný token sa už používa alebo nie je platný.“ ?

Pravdepodobne sa pokúšate zariadenie zaregistrovať so starým registračným tokenom. Vygenerujte nový token pre opätovnú registráciu prostredníctvom ERA Web Console a použite ho namiesto starého tokenu. Je tiež možné, že medzi predchádzajúcim pokusom o opätovnú registráciu a aktuálnym pokusom uplynulo príliš krátke časové obdobie. Skontrolujte, či sa váš aktuálny token pre opätovnú registráciu líši od tokenu, ktorý bol vygenerovaný pri predchádzajúcom pokuse. Ak tomu tak nie je, počkajte pár minút a pokúste sa vygenerovať nový token pre opätovnú registráciu.

2.Čo mám robiť, keď sa mi zobrazilo chybové hlásenie: „Overenie certifikátu služby zlyhalo.“?

Toto chybové hlásenie signalizuje, že ide o problém s vaším certifikátom služby APNS alebo GCM. Informácia o tomto probléme sa zobrazuje v ERA Web Console ako jedno z nasledujúcich upozornení v rámci MDM Core výstrah:

Overenie certifikátu služby GCM zlyhalo (0x0000000100001002)

Overenie certifikátu služby APNS zlyhalo (0x0000000100001000)

Overenie certifikátu služby spätnej väzby APNS zlyhalo (0x0000000100001004)

Uistite sa, že máte na vašom systéme dostupnú správnu certifikačnú autoritu:

Certifikačná autorita služby APNS: Entrust Certification Authority, je potrebné overiť certifikát z gateway.push.apple.com:2195;

Certifikačná autorita služby spätnej väzby APNS: Entrust Certification Authority, je potrebné overiť certifikát z feedback.push.apple.com:2196;

Certifikačná autorita služby GCM: GeoTrust Global CA, je potrebné overiť certifikát z android.googleapis.com:443.

Požadovaná certifikačná autorita by mala byť obsiahnutá v úložisku certifikátov na MDM hostiteľskom počítači. Na systéme Windows môžete vyhľadať výraz „spravovať dôveryhodné koreňové certifikáty“. Na systéme Linux je umiestnenie certifikátov závislé od distribúcie, ktorú používate. Niektoré príklady cieľových umiestnení úložiska certifikátov:

na systémoch Debian a Cent OS: /usr/lib/ssl/cert.pem, /usr/lib/ssl/certs

na systéme Red Hat: /usr/share/ssl/cert.pem, _/usr/share/ssl/certs

príkaz openssl version -d zvyčajne vráti požadovanú cestu

V prípade, že požadovaná certifikačná autorita nie je nainštalovaná na systéme, kde beží služba MDM Core, nainštalujte ju. Po vykonaní inštalácie reštartujte službu ERA MDC.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Postupujte opatrne, pretože overenie certifikátu je bezpečnostná funkcia, čo znamená, že ak sa v ERA Web Console vyskytne upozornenie, mohlo by ísť aj o signalizovanie bezpečnostnej hrozby.