Anti-Theft akcie

Funkcia Anti-Theft chráni vaše mobilné zariadenie pred neoprávneným prístupom. Ak je mobilné zariadenie (registrované a spravované v ERA) stratené alebo ukradnuté, sú dostupné akcie, ktoré môžu byť vykonané automaticky alebo pomocou úloh pre klienta. Ak neoprávnený používateľ vymení dôveryhodnú SIM kartu za nedôveryhodnú, zariadenie bude automaticky zamknuté produktom ESET Endpoint Security pre Android a zároveň bude odoslaná sms správa s upozornením na telefónne číslo, ktoré bolo zadané používateľom. Táto správa bude obsahovať telefónne číslo SIM karty v telefóne, IMSI (International Mobile Subscriber Identity) číslo a IMEI (International Mobile Equipment Identity) číslo telefónu. Neoprávnený používateľ nebude vedieť o odoslaní tejto správy, pretože správa bude po odoslaní vymazaná z telefónu. Môžete si tiež vyžiadať GPS súradnice strateného telefónu alebo vzdialene zmazať všetky dáta na zariadení pomocou úlohy pre klienta.

icon_section Cieľ

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ciele nie je možné pridať pri vytváraní úlohy pre klienta. Ciele môžete pridať až vtedy, keď je už úloha vytvorená. Upresnite Nastavenia úlohy a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy. Potom vytvorte Spúšťač a zvoľte ciele, na ktoré má byť daná úloha aplikovaná.

client_task_target

icon_section Nastavenia

Hľadať – zariadenie odpovie SMS správou obsahujúcou GPS súradnice. Ak sú po 10 minútach dostupné presnejšie súradnice, bude odoslaná ďalšia správa. Získané informácie sa zobrazujú v podrobnostiach počítača.

Zamknúť – zariadenie bude zamknuté. Môžete ho odomknúť pomocou hesla správcu alebo vzdialeným príkazom.

Odomknúťzariadenie bude odomknuté a bude môcť byť znova používané. SIM karta v telefóne bude tým pádom uložená ako dôveryhodná SIM karta.

Sirénazariadenie bude zamknuté a na dobu 5 minút spustí veľmi hlasnú sirénu (pokiaľ nebude odomknuté).

Vymazať – všetky údaje uložené na zariadení budú zmazané bez možnosti obnovenia. Produkt ESET Endpoint Security pre Android zostáva po vymazaní údajov aj naďalej nainštalovaný na zariadení. Tento proces môže trvať niekoľko hodín.

Rozšírené obnovenie výrobných nastavení – všetky údaje uložené na zariadení budú zmazané bez možnosti obnovenia a zariadenie bude obnovené na jeho výrobné nastavenia. Tento proces môže trvať niekoľko minút.

antitheft_action_settings

icon_section Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr.

client_task_finish