Kontrola servera

Môžete použiť úlohu Kontrola servera na vykonanie kontroly klientskych počítačov pomocou serverových riešení spoločnosti ESET (v súčasnosti ESET File Security 6, ESET Mail Security 6, ESET Mail Security pre IBM Domino a ESET Security pre Microsoft SharePoint Server).

icon_section Kontrolovaný server – kliknite na Vybrať a vyberte server, ktorý chcete skontrolovať. Vybraný môže byť len jeden server.

icon_section Ciele kontroly – zo zobrazeného zoznamu vyberte ciele, ktoré chcete skontrolovať.

icon_details_hoverPoznámka:

Po prvom použití funkcie Generovať zoznam cieľov počkajte približne polovicu zadanej doby aktualizácie, čo je čas potrebný na získanie cieľov kontroly. Napríklad, ak je doba aktualizácie nastavená na 60 minút, počkajte na zobrazenie zoznamu cieľov aspoň 30 minút. Viac informácií nájdete v časti ERA ciele kontroly.

server_scan_targets

icon_details_hoverPoznámka:

Môžete použiť úlohu Kontrola servera na vykonanie kontroly Hyper-V pomocou ESET File Security 6, ako aj na vykonanie Manuálnej kontroly poštových databáz a kontroly Hyper-V pomocou ESET Mail Security 6. Ostatné metódy kontroly momentálne nie sú dostupné.