Vytvorenie nového certifikátu

Súčasťou inštalačného procesu je aj vytvorenie partnerského certifikátu pre ERA Agentov. Tieto certifikáty sa používajú na overovanie produktov distribuovaných pod vašou licenciou.

icon_details_hoverPoznámka:

Jedinou výnimkou je, že certifikát ERA Agenta pre serverom asistovanú inštaláciu nemôže byť vytvorený manuálne. Tento certifikát je generovaný počas inštalácie servera za predpokladu, že je zvolená možnosť Generovať certifikáty.

Pre vytvorenie nového certifikátu v ERA Web Console prejdite do sekcie Správca > Certifikáty a kliknite na Akcie > Nový.

icon_sectionZákladné

Popis – zadajte popis certifikátu.

Produkt – z roletového menu vyberte produkt/komponent ERA, pre ktorý má byť certifikát určený.

Hostiteľv tomto poli ponechajte predvolenú možnosť (hviezdičku) pre umožnenie distribúcie certifikátu bez naviazania na konkrétny DNS názov alebo IP adresu.

Prístupová frázaodporúčame ponechať toto pole prázdne, môžete však zadať frázu (heslo), ktorá bude vyžadovaná pri aktivácii na klientskych zariadeniach.

Atribúty (predmet)

Vyplnenie týchto polí nie je povinné, môžete ich však použiť na zadanie podrobných informácií o certifikáte.

Spoločný názov – tento názov by mal obsahovať slová „Agent“, „Proxy“ alebo „Server“, v závislosti od položky zvolenej v poli Produkt.

V prípade potreby môžete zadať podrobnosti o certifikáte.

Vyplňte polia Platné od a Platné do pre nastavenie doby platnosti certifikátu.

icon_details_hoverPoznámka:

Pre všetky certifikáty a certifikačné autority vytvorené počas inštalácie súčastí nástroja ERA musí byť hodnota „Platné od“ nastavená na 2 dni pred vytvorením certifikátu.

Pre všetky certifikáty a certifikačné autority vytvorené v ERA Web Console musí byť hodnota „Platné od“ nastavená na 1 deň pred vytvorením certifikátu. Dôvodom je pokryť všetky možné časové odchýlky medzi všetkými dotknutými systémami.

Napríklad, certifikačná autorita a certifikát vytvorený 12. januára 2017 počas inštalácie bude mať prednastavenú hodnotu „Platné od“ na 10. január 2017 00:00:00 a certifikačná autorita a certifikát vytvorený 12. januára 2017 v ERA Web Console bude mať prednastavenú hodnotu „Platné od“ na 11. január 2017 00:00:00.

icon_section Podpísať

Vyberte si jednu z dvoch metód podpisovania certifikátov:

Certifikačná autorita – v prípade, že si želáte vykonať podpísanie pomocou Certifikačnej autority ERA.

oVyberte Certifikačnú autoritu ERA zo zoznamu certifikačných autorít.

oVytvorenie novej certifikačnej autority

Vlastný pfx súbor – pre použitie vlastného .pfx súboru kliknite na Prechádzať, vyhľadajte váš vlastný .pfx súbor a kliknite na OK. Vyberte možnosť Odovzdať, čím odošlete tento certifikát na server.

 

icon_details_hoverPoznámka:

Ak chcete podpísať nový certifikát certifikačnou autoritou ERA (vytvorenou počas inštalácie ERA) vo Virtuálnom zariadení ERA, je potrebné zadať Prístupovú frázu certifikačnej autority. Ide o heslo, ktoré ste zadali počas konfigurácie Virtuálneho zariadenia ERA.

icon_section Súhrn

Skontrolujte súhrn informácií o certifikáte a kliknite na Dokončiť. Po úspešnom vytvorení bude certifikát dostupný v zozname Certifikátov, ktoré je možné použiť pri inštalácii ERA Agenta. Novovytvorený certifikát bude umiestnený vo vašej domácej skupine.

icon_details_hoverPoznámka:

Alternatívou vytvorenia nového certifikátu je import verejného kľúča, export verejného kľúča alebo export partnerského certifikátu.