Certifikáty

Certifikáty sú dôležitou súčasťou nástroja ESET Remote Administrator, pretože sú potrebné pre umožnenie bezpečnej komunikácie súčastí ERA s ERA Serverom. Pre správnu komunikáciu súčastí ERA musia byť všetky partnerské certifikáty platné a podpísané rovnakou Certifikačnou autoritou.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Budú sa vám zobrazovať len tie certifikáty, ktoré sú umiestnené vo vašej domácej skupine (za predpokladu, že máte pridelené povolenia na čítanie certifikátov). Certifikáty vytvorené počas inštalácie ERA sú zahrnuté v skupine Všetko a prístup k nim tak majú iba správcovia.

V rámci certifikátov máte na výber niekoľko možností:

Môžete používať certifikáty, ktoré boli automaticky vytvorené pri inštalácii nástroja ERA.

Môžete vytvoriť novú Certifikačnú autoritu (CA) alebo importovať verejný kľúč, ktorý použijete pri podpisovaní Partnerského certifikátu pre každý komponent (ERA Agent, ERA Proxy, ERA Server, ERA MDM alebo Virtual Agent Host).

Môžete používať vlastnú Certifikačnú autoritu a certifikáty.

icon_details_hoverPoznámka:

Ak sa chystáte migrovať ERA Server na iný počítač, musíte exportovať/zálohovať všetky certifikačné autority, ktoré používate, ako aj certifikát ERA Servera. V opačnom prípade súčasti ERA nebudú komunikovať s vaším novým ERA Serverom.