Priradenie politiky ku skupine

Po vytvorení politiky ju môžete priradiť k statickej alebo dynamickej skupine. Existujú dva spôsoby priraďovania politík:

1. Kliknite na Správca > Politiky, označte politiku a kliknite na Priradiť skupinu(y). Vyberte statickú alebo dynamickú skupinu a kliknite na OK.

admin_assign_policy

Zo zoznamu vyberte Skupinu.

admin_policies_assign_to_group

2.Kliknite na Správca > Skupiny > Skupina alebo kliknite na ikonu icon_cogwheel vedľa názvu skupiny a vyberte možnosť Spravovať politiky.

admin_new_policy_assign_wizard

V okne Poradie uplatňovania politík kliknite na Pridať politiku. Označte začiarkavacie políčko vedľa politiky, ktorú chcete priradiť k tejto skupine a kliknite na OK.

Následne kliknite na Zatvoriť. Ak chcete zobraziť, ktoré politiky sú priradené ku konkrétnej skupine, označte danú skupinu a kliknite na kartu Politiky.

icon_details_hoverPoznámka:

Viac informácií o politikách nájdete v kapitole Politiky.