Vytvorenie Live inštalátora ERA Agenta

Tento typ nasadenia ERA Agenta je užitočný v prípade, že vám nevyhovuje vzdialené ani lokálne nasadenie. V takomto prípade môžete odoslať Live inštalátor ERA Agenta prostredníctvom e-mailu a nasadenie ponechať na používateľovi. Live inštalátor ERA Agenta môžete tiež spustiť z vymeniteľného média (napr. z USB kľúča).

icon_details_hoverPoznámka:

Klientske zariadenie musí mať internetové pripojenie, aby bolo možné stiahnuť inštalačný balík pre ERA Agenta. Klient sa tiež musí vedieť pripojiť na ERA Server.

Kliknite na možnosť Nasadiť ERA Agenta v časti Rýchle odkazy na paneli s ponukami. V okne Nasadiť agenta kliknite na tlačidlo Vytvoriť inštalátor pod možnosťou Vytvoriť Live inštalátor agenta. Otvorí sa okno Live inštalátory agenta.

Vytvorenie inštalačného balíka

icon_section Certifikát – partnerský certifikát a certifikačná autorita ERA sú zvolené automaticky podľa dostupných certifikátov. Ak chcete použiť iný certifikát ako ten, ktorý bol automaticky zvolený, kliknite na ERA Certifikát. Zobrazí sa zoznam dostupných certifikátov, z ktorého môžete vybrať vami požadovaný certifikát. Ak chcete používať Vlastný certifikát, kliknite na prepínacie tlačidlo a odovzdajte certifikačný súbor .pfx. Viac informácií nájdete v časti ERA a vlastné certifikáty.

V prípade potreby zadajte Prístupovú frázu certifikátu. Je potrebné ju zadať napríklad vtedy, ak ste prístupovú frázu špecifikovali počas inštalácie ERA alebo ak používate vlastný certifikát s prístupovou frázou. V opačnom prípade ponechajte pole Prístupová fráza certifikátu prázdne.

icon_section Konfigurácia – táto sekcia vám umožňuje upraviť nastavenia inštalátora podľa vlastných potrieb:

1.V prípade potreby môžete zmeniť Názov inštalátora a zadať preň Popis.

2.Názov hostiteľa servera – v prípade potreby môžete špecifikovať Názov hostiteľa ERA Servera a číslo Portu. V opačnom prípade predvolené hodnoty nemeňte.

3.Nadradená skupina (voliteľná)vyberte Nadradenú skupinu, do ktorej bude počítač po inštalácii umiestnený. Ak chcete vytvoriť novú nadradenú statickú skupinu, kliknite na tlačidlo Nová statická skupina a použite sprievodcu. Novovytvorená skupina bude automaticky zvolená.

4.Kliknite na Získať inštalátory pre vytvorenie odkazov na súbory inštalátora ERA Agenta pre operačné systémy Windows, Linux a Mac.

online_installer_wizard1

5.Kliknite na Stiahnuť vedľa súboru inštalátora, ktorý chcete stiahnuť, a príslušný súbor .zip uložte. Rozbaľte .zip súbor na klientskom počítači, na ktorý chcete nasadiť ERA Agenta, a spustite skript EraAgentOnlineInstaller.bat (Windows) alebo skript EraAgentOnlineInstaller.sh (Linux a MacOS) pre spustenie inštalácie. Viac informácií o nasadení ERA Agenta na klienta pomocou Live inštalátora nájdete v našom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.

icon_details_hoverPoznámka:

Ak chcete spustiť daný skript na systéme Windows XP SP2, musíte si nainštalovať Microsoft Windows Server 2003 Administration Tools Pack. V opačnom prípade sa Live inštalátor ERA Agenta nespustí správne. Po nainštalovaní Administration Tools Pack môžete spustiť skript Live inštalátora ERA Agenta.

icon_details_hoverPoznámka:

Stav klientskeho počítača sa zaznamenáva do protokolu C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html, pomocou ktorého sa môžete uistiť, či ERA Agent pracuje správne. V prípade, že sa vyskytnú problémy s ERA Agentom (napríklad sa nepripája na ERA Server), pozrite si kapitolu Riešenie problémov.

Ak chcete nasadiť ERA Agenta pomocou Live inštalátora ERA Agenta z vášho lokálneho zdieľaného priečinka bez použitia repozitára ESET, postupujte nasledovne:

1.Upravte súbor EraAgentOnlineInstaller.bat (Windows) alebo skript EraAgentOnlineInstaller.sh (Linux a Mac).
 
Zmeňte riadky 30 a 33 tak, aby odkazovali na lokálne stiahnuté súbory. Napríklad:
 

agent_live_installer_edit_bat

3.Použite vlastnú URL adresu (lokálny zdieľaný priečinok), nie tú, ktorá je zobrazená na obrázku:

agent_live_installer_edit1

validation-status-icon-warning Dôležité:

Uistite sa, že používateľský účet, pod ktorým je inštalačný balík spúšťaný, má pridelené povolenie na zápis pre zvolený lokálny zdieľaný priečinok. Zadaná cesta môže obsahovať medzery, napríklad \\server\shared folder\Agent_x64.msi (nepoužívajte úvodzovky "").

4.Do riadku 76 namiesto " echo.packageLocation = DownloadUsingHTTPProxy^("!url!", "!http_proxy_hostname!", "!http_proxy_port!", "!http_proxy_username!", "!http_proxy_password!"^) "

agent_live_installer_edit2

zadajte echo.packageLocation = "!url!"

agent_live_installer_edit_3

5.Uložte súbor.