Vytvorenie novej skupiny používateľov

Kliknite na Správca > Správa používateľov > icon_cogwheel a vyberte možnosť icon_plus Nová skupina používateľov...

icon_section Základné

Zadajte Názov a Popis (voliteľné) pre novú skupinu používateľov. Štandardne je nadradenou skupinou skupina, ktorú ste označili pri vytváraní novej skupiny používateľov. Ak chcete zmeniť nadradenú skupinu, kliknite na možnosť Zmeniť nadradenú skupinu a označte príslušnú nadradenú skupinu zo stromovej štruktúry. Kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej skupiny používateľov.

add_new_user_group01

Tejto skupine používateľov môžete prideliť špecifické povolenia v sekcii Prístupové práva pomocou Sád povolení (pozrite si sekciu Skupiny používateľov). Vďaka tomu môžete upresniť, ktorí konkrétni používatelia ERA Web Console môžu spravovať ktoré konkrétne skupiny používateľov. Používateľom môžete dokonca zakázať prístup k určitým funkciám ERA, ak to je potrebné. Títo používatelia budú teda spravovať len skupiny používateľov.