Správa používateľov

Táto časť vám umožňuje spravovať používateľov a skupiny používateľov na účely správy mobilných zariadení iOS. Správa mobilných zariadení je vykonávaná pomocou politík pridelených iOS zariadeniam. Odporúčame však najprv synchronizovať používateľov s Active Directory. Potom môžete upravovať používateľov alebo pridávať vlastné atribúty.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Správa používateľov je odlišná od Prístupových práv. Pre správu ERA používateľov a sád povolení prejdite do sekcie Správca > Prístupové práva.

Používateľ zvýraznený oranžovou farbou nemá pridelené žiadne zariadenie. Kliknite na používateľa, vyberte možnosť edit_defaultUpraviť... a kliknite na icon_section Priradené počítače pre zobrazenie podrobností o danom používateľovi. Kliknite na Pridať počítače pre priradenie počítačov alebo iných zariadení k používateľovi.

admin_user_management_unassign

Môžete tiež pridať alebo odstrániť Priradených používateľov zo sekcie Podrobnosti o počítači. Keď sa nachádzate v časti Počítače alebo v časti Skupiny, vyberte počítač alebo mobilné zariadenie a kliknite na details_default Zobraziť podrobnosti. Používateľ môže byť priradený k viac ako jednému počítaču/mobilnému zariadeniu. Možnosť mn_icn_user_normal Priradiť používateľa... vám umožňuje priradiť používateľa priamo k zvolenému zariadeniu.

admin_user_management_computer_details

Používateľov môžete filtrovať pomocou filtra v hornej časti obrazovky, a to kliknutím na tlačidlo Pridať filter a výberom položky zo zoznamu.

admin_user_management_filter

Akcie dostupné v rámci správy používateľov:

icon_details Zobraziť podrobnosti

Časť podrobnosti o používateľovi zobrazuje informácie, ako napr. e-mailová adresa, pobočka alebo lokalita, vlastné atribúty a priradené počítače. Používateľ môže mať priradený viac ako jeden počítač/mobilné zariadenie. Môžete zmeniť meno používateľa, popis alebo nadradenú skupinu. Vlastné atribúty, ktoré sú tu zobrazené, sú tie, ktoré môžu byť použité pri vytváraní politík.

admin_user_management_details

Po kliknutí na používateľa sa otvorí roletové menu so zoznamom dostupných akcií. Viac informácií o jednotlivých akciách nájdete v Legende ikon.