Import statickej skupiny

Exportované súbory zo statických skupín môžu byť importované späť do ERA Web Console a zahrnuté do vašej existujúcej skupinovej štruktúry.

admin_Import_static_groups

1.Kliknite na tlačidlo Skupina v spodnej časti okna a otvorí sa kontextové menu.

2.Vyberte možnosť Importovať.

3.Kliknite na Prehľadávať a prejdite na požadovaný .txt súbor.

4.Označte súbor a kliknite na Otvoriť. Názov súboru je zobrazený v textovom poli.

5.Vyberte si jednu z nasledujúcich možností riešenia konfliktov:

Preskočiť konfliktné zariadenia

Ak už statická skupina existuje a počítače zo súboru .txt sa už v danej skupine nachádzajú, nebudú tieto počítače importované. Používateľ bude o tejto skutočnosti informovaný.

Presunúť konfliktné zariadenia z iných skupín

Ak už statická skupina existuje a počítače zo súboru .txt sa už v danej skupine nachádzajú, je potrebné premiestniť počítače do inej statickej skupiny pred tým, ako bude vykonaný import. Po importovaní budú tieto počítače presunuté späť do pôvodných skupín, z ktorých boli presunuté.

Duplikovať konfliktné zariadenia

Ak už statická skupina existuje a počítače zo súboru .txt sa už v danej skupine nachádzajú, duplikáty týchto počítačov budú vytvorené v rovnakej statickej skupine. Pôvodný počítač bude zobrazený s úplnými informáciami a jeho duplikát bude zobrazený len s názvom počítača.

5.Po kliknutí na možnosť Importovať budú importované statické skupiny a počítače zo súboru.