Export statických skupín

Exportovanie zoznamu počítačov nachádzajúcich sa v ERA štruktúre je jednoduché. Môžete exportovať zoznam a zálohovať ho tak, aby ste mohli daný zoznam kedykoľvek importovať späť, napríklad, ak chcete obnoviť štruktúru skupiny.

icon_details_hoverPoznámka:

Statické skupiny musia obsahovať aspoň jeden počítač. Exportovanie prázdnej skupiny nie je možné.

1.Kliknite na Správca > Skupiny > označte statickú skupinu, ktorú chcete exportovať.

admin_export_static_group

2.Kliknite na tlačidlo Skupiny v spodnej časti okna (otvorí sa kontextové menu).

3.Vyberte možnosť Exportovať.

4.Exportovaný súbor bude uložený vo formáte .txt.

icon_details_hoverPoznámka:

Dynamické skupiny nemôžu byť exportované, pretože dynamická skupina len odkazuje na počítače, ktoré spĺňajú kritériá definované v jej šablóne.