Nastavenia servera

V tejto časti môžete upraviť nastavenia pre ESET Remote Administrator Server.

icon_section Pripojenie

Remote Administrator port (vyžaduje reštart) – tento port je používaný na spojenie ESET Remote Administrator Servera s ERA Agentmi. Aby sa zmena tohto nastavenia prejavila, je potrebné službu ERA Server reštartovať.

Web Console port (vyžaduje reštart) – tento port je používaný na spojenie ERA Servera s ERA Web Console.

Pokročilá bezpečnosť – povolením tejto možnosti nastavíte ERA Server tak, aby používal najnovší protokol TLS, a novovytvorené certifikačné autority a certifikáty budú na základe tohto nastavenia používať algoritmus SHA-2. Povolenie pokročilej bezpečnosti môže narušiť kompatibilitu so staršími systémami.

Certifikát (vyžaduje reštart) – v tejto časti môžete spravovať certifikáty ERA Servera. Kliknite na Zmeniť certifikát a vyberte certifikát, ktorý bude používaný vaším ERA Serverom. Viac informácií nájdete v kapitole Partnerské certifikáty.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Tieto zmeny vyžadujú reštart služby ESET Remote Administrator Server. Inštrukcie nájdete v našom článku Databázy znalostí.

icon_section Aktualizácie

Interval aktualizácie – časový interval, v ktorom budú prijímané aktualizácie. Môžete zvoliť pravidelný interval a upresniť nastavenia, prípadne môžete použiť CRON výraz.

Aktualizačný server – aktualizačný server, z ktorého bude ERA Server sťahovať aktualizácie pre bezpečnostné produkty a súčasti ERA.

Typ aktualizácie – vyberte požadovaný typ aktualizácie. Môžete si vybrať priebežnú, predbežnú a oneskorenú aktualizáciu. Neodporúčame výber predbežnej aktualizácie, pretože to môže predstavovať bezpečnostné riziko pre produkčné systémy.

icon_section Pokročilé nastavenia

HTTP Proxy – môžete použiť proxy server pre riadenie komunikácie medzi serverom a klientmi. Ak bol ERA Server nainštalovaný použitím all-in-one inštalátora, používanie HTTP Proxy servera je povolené automaticky.

WakeUpERA Server dokáže spustiť okamžitú replikáciu ERA Agenta na klientskom počítači. Používané sú porty UDPv4 a UDPv6 so štandardnými číslami 1237 a 1238. Toto je užitočné, ak nechcete čakať na pravidelný interval pripojenia ERA Agenta na ERA Server. Ak napríklad chcete, aby bola úloha pre klienta spustená na klientoch okamžite alebo chcete, aby bola politika aplikovaná ihneď.

SMTP server – povoľte používanie SMTP servera pre umožnenie odosielania e-mailových správ z ERA Servera (napríklad e-mailových oznámení alebo správ). Upresnite podrobnosti vášho SMTP servera.

Syslog server – v rámci tejto funkcie môžete nastaviť, aby na váš Syslog server boli z ERA odosielané oznámenia a správy o udalostiach. Je tiež možné exportovať protokoly z bezpečnostného produktu spoločnosti ESET nainštalovaného na klientskom počítači a odosielať ich na Syslog server.

Statické skupiny – táto funkcia umožňuje automatické párovanie nájdených počítačov s počítačmi, ktoré sa už v statických skupinách nachádzajú. Párovanie funguje na základe hláseného názvu hostiteľa ERA Agentom a ak tomu nie je možné dôverovať, odporúčame túto funkciu vypnúť. Ak párovanie zlyhá, počítač bude umiestnený do skupiny Stratené a nájdené.

Repozitár – umiestnenie repozitára, kde sú uložené všetky inštalačné súbory.

icon_details_hoverPoznámka:

Predvolený repozitár je nastavený na AUTOSELECT. Je možné vytvoriť a používať offline repozitár.

Diagnostika – môžete zapnúť alebo vypnúť odosielanie anonymných správ so štatistickými informáciami o zlyhaní programu do spoločnosti ESET. Povolením tejto možnosti nám pomáhate zlepšovať naše produkty.

 

Zapisovanie do protokolov – môžete nastaviť úroveň podrobnosti protokolov, čím určíte úroveň informácií, ktoré budú zhromažďované a zapisované do protokolov – od úrovne Sledovanie (informačné) až po Závažné (najdôležitejšie, kritické informácie).

Aktuálny súbor protokolu ERA Servera sa nachádza v nasledujúcom umiestnení:

oWindows: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs  

oLinux: /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/

V tejto časti je možné povoliť a nastaviť exportovanie protokolov do Syslogu.

Vyčistiť databázu – môžete nastaviť pravidelné čistenie protokolov, aby sa predišlo preťaženiu databázy.

 

icon_section Prispôsobenie

Prispôsobiť používateľské rozhranie – môžete pridať vlastné logo, ktoré bude zobrazované v ERA Web Console a v správach vygenerovaných na základe úlohy pre server.

Žiadne – základný dizajn bez použitia vlastného loga.

Co-branding – povoľuje použitie vlastného loga v ERA Web Console a v päte správ.

White-labeling – povoľuje použitie vlastného loga v ERA Web Console a v päte alebo hlavičke správ.

 

Logo spoločnosti

Logo s tmavým pozadím (hlavička Web Console) – logo bude zobrazené v ľavom hornom rohu rozhrania Web Console.

Logo so svetlým pozadím – logo bude zobrazené v hlavičke správ (v prípade vlastníkov MSP licencie) alebo v päte správ (pri použití nastavenia Co-branding) vygenerovaných na základe úlohy pre server.

Kliknutím na folder vyberte logo. Kliknutím na download môžete aktuálne logo stiahnuť. Kliknutím na x môžete aktuálne logo vymazať.

 

Správy – ak je toto nastavenie povolené, môžete do poľa Text päty správy zadať ľubovoľný text, ktorý bude umiestnený v pravom dolnom rohu správ vygenerovaných vo formáte PDF.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Vlastné logo nie je možné použiť spoločne s vlastným textom päty správy. Logo je totiž umiestnené na rovnakom mieste ako text päty správy. Ak sa súčasne použije logo aj text päty správy, viditeľné bude iba logo. Pri použití nastavenia White-labeling bude vlastné logo zobrazené v ľavom hornom rohu správy; menšie logo ESET bude umiestnené v pravom dolnom rohu namiesto textu päty správy.