Karanténa

V tejto sekcii sa zobrazujú všetky súbory, ktoré boli presunuté do karantény na klientskych zariadeniach. Vo väčšine prípadov ide o súbory, pre ktoré neexistuje liečenie, ktorých zmazanie nie je odporúčané alebo nie je bezpečné, prípadne pri ktorých došlo k nesprávnej detekcii antivírusovej ochrany produktu ESET.

admin-quarantine

Súbor presunutý do karantény môžete Vymazať alebo ho Obnoviť do pôvodného umiestnenia. Akciu Obnoviť a vylúčiť môžete použiť na to, aby ste daný súbor vylúčili z kontroly, a zabránili tak jeho opätovnému umiestneniu do karantény.

Do sekcie Karanténa môžete prejsť dvoma spôsobmi:

1. Správca > Karanténa.

2. Podrobnosti o počítači > Hrozby a karanténa > karta Karanténa.

Keď kliknete na niektorú z položiek zobrazených v sekcii Karanténa, otvorí sa ponuka s názvom Správa karantény.

details_default Zobraziť podrobnosti – zobrazí sa zdroj hrozby (zariadenie), názov a typ hrozby, názov objektu s úplnou cestou k súboru, hash, veľkosť atď.

icon_desktop Počítače – otvorí sa sekcia Počítače s vyfiltrovaným zoznamom zariadení, ktoré sa týkajú daného súboru v karanténe.

icon_delete Vymazať – súbor bude odstránený z karantény a taktiež zo zariadenia.

icon_restart_default Obnoviť – súbor bude obnovený späť do jeho pôvodného umiestnenia.

icon_restart_default Obnoviť a vylúčiť – súbor bude obnovený späť do jeho pôvodného umiestnenia a bude vylúčený z kontroly.

upload_default Odovzdať – otvorí sa úloha pre klienta Odovzdať súbor v karanténe.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Funkciu Odovzdať odporúčame použivať len skúseným používateľom. Ak chcete súbor presunutý do karantény podrobnejšie preskúmať, môžete ho Odovzdať do zdieľaného adresára.