Konfigurácia produktu z ERA

Pomocou politík môžete konfigurovať produkty spoločnosti ESET rovnako ako v okne rozšírených nastavení v samotnom produkte. Na rozdiel od politík v Active Directory politiky nástroja ERA nemôžu prenášať skripty alebo príkazy.

V rámci bezpečnostných produktov spoločnosti ESET verzie 6 a vyššej sa v sekcii Používateľské rozhranie > Prvky používateľského rozhrania > Stavy nachádzajú nastavenia s dvoma možnosťami:

Zobraziť – stav bude hlásený v grafickom používateľskom rozhraní na strane klienta.

Odoslať – stav bude hlásený v ERA.

Príklady použitia politík na konfiguráciu produktov ESET:

Politika upravujúca nastavenia ERA Agenta

Politika upravujúca nastavenia ERA Proxy

Politika upravujúca nastavenia nástroja ESET RD Sensor

Vytvorenie politiky pre iOS MDM – Exchange ActiveSync účet

Vytvorenie politiky pre MDC na aktiváciu APNS a registráciu zariadení iOS