Politika upravujúca nastavenia nástroja ESET RD Sensor

Použitím politiky môžete meniť nastavenia a fungovanie nástroja ESET RD Sensor . Ide predovšetkým o úpravu nastavení, ako je napr. filtrovanie adries. Prostredníctvom politiky tak môžete napríklad zahrnúť určité adresy do zoznamu blokovaných adries, aby počítače s danými adresami neboli nástrojom RD Sensor vôbec zachytávané.

Prejdite do sekcie Politiky a rozbaľte kategóriu Vlastné politiky, kde môžete upravovať existujúce alebo vytvárať nové politiky.

 

icon_section Filtre

IPv4 Filter

Zapnúť filtrovanie IPv4 adries – po zapnutí filtrovania budú nástrojom RD Sensor zachytávané iba počítače, ktorých IP adresy sú v zozname povolených adries vo filtračnom zozname IPv4, alebo iba tie, ktoré nie sú v zozname blokovaných adries.

Filtre – špecifikujte, či má ísť o Zoznam povolených adries alebo o Zoznam blokovaných adries.

Zoznam IPv4 adries – pre pridanie alebo odstránenie adries zo zoznamu kliknite na možnosť Upraviť zoznam IPv4.

MAC Filter prefixov MAC adries

Zapnúť filtrovanie prefixov MAC adries – po zapnutí filtrovania budú zachytávané iba počítače, ktorých MAC adresa obsahuje prefix (xx:xx:xx) zahrnutý v zozname povolených prefixov MAC adries, alebo iba tie počítače, ktorých prefix MAC adresy nie je v zozname blokovaných adries.

Režim filtrovania – špecifikujte, či má ísť o Zoznam povolených adries alebo o Zoznam blokovaných adries.

Zoznam prefixov MAC adries – pre pridanie alebo odstránenie prefixu zo zoznamu kliknite na možnosť Upraviť zoznam prefixov MAC adries.

icon_section Detekcia

Aktívna detekcia – Po zapnutí tejto možnosti bude ESET RD Sensor aktívne vyhľadávať počítače na lokálnej sieti. Detekcia tak bude efektívnejšia, avšak na niektorých počítačoch môže zapnutie tejto funkcie viesť k zobrazovaniu varovaní firewallu.

Porty detekcie OS – RD Sensor na vyhľadávanie počítačov na lokálnej sieti používa prednastavený zoznam portov. Tento zoznam portov je možné upravovať.

icon_section Pokročilé nastavenia

Diagnostika – môžete zapnúť alebo vypnúť odosielanie anonymných správ so štatistickými informáciami o zlyhaní programu do spoločnosti ESET. Povolením tejto možnosti nám pomáhate zlepšovať naše produkty.

icon_section Priradiť

Vyberte klientske zariadenia, pre ktoré má byť daná politika určená. Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte zariadenie, na ktoré chcete politiku aplikovať, a kliknite na OK.

icon_section Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.