Vytvorenie politiky pre pripojenie ERA Agenta na nový ERA Server

Táto politika umožňuje zmeniť správanie ERA Agenta zmenou nastavení. To môže byť užitočné pri migrácií klientských počítačov na nový ERA server.

Vytvorte novú politiku, ktorá nastaví novú IP adresu ERA Servera a priradí ju všetkým klientským počítačom. Kliknite na Správca > Politiky > Nová politika.

icon_section Základné

Do poľa Názov zadajte názov vašej politiky. Pole Popis je voliteľné.

icon_section Nastavenia

Z roletového menu vyberte možnosť ESET Remote Administrator Agent, rozbaľte sekciu Pripojenie a kliknite na možnosť Upraviť zoznam serverov vedľa položky Servery pre pripojenie.

admin_policies_wizard4

Otvorí sa okno so zoznamom ERA Serverov, na ktoré sa ERA Agent môže pripojiť. Kliknite na možnosť Pridať a zadajte IP adresu nového ERA Servera do poľa Hostiteľ. Ak používate iný ako štandardný port ERA Servera 2222, zadajte vaše číslo portu.

policy_connection_server_02

Pomocou tlačidiel so šípkami môžete zmeniť prioritu ERA Serverov v zozname. Uistite sa, že váš nový ERA Server je na najvyššom mieste v zozname kliknutím na dvojitú šípku a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

icon_section Priradiť

Zvoľte klientov (individuálne počítače/mobilné zariadenia alebo celé skupiny), ku ktorým bude priradená daná politika.

admin_pol_assign

Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte požadované klientske zariadenia a kliknite na OK.

admin_dg_tasks_target_list

icon_section Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.