Ako používať Režim prepísania

Používatelia, ktorí majú na svojich zariadeniach nainštalované produkty ESET určené pre koncové zariadenia pre systém Windows (verzia 6.5 a vyššie), môžu využiť funkciu prepísania. Režim prepísania umožňuje používateľom na úrovni klienta meniť nastavenia v nainštalovaných produktoch ESET, a to aj v prípade, že nastavenia sú spravované politikou. Režim prepísania môže byť povolený pre určitých používateľov AD alebo môže byť chránený heslom. Táto funkcia však nemôže byť povolená naraz dlhšie ako štyri hodiny.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Režim prepísania nemôže byť po spustení zastavený pomocou nástroja ERA Web Console. Režim prepísania sa vypne len po vypršaní stanoveného času alebo po vypnutí samotným klientom.

Nastavenie Režimu prepísania:

1.Prejdite do časti Správca > Politiky > Nová politika.

2.V sekcii icon_section Základné zadajte Názov a Popis pre danú politiku.

3.Následne v sekcii icon_section Nastavenia vyberte možnosť ESET Endpoint pre Windows.

4.Kliknite na Režim prepísania a nastavte pravidlá pre tento režim.

5.V sekcii icon_section Priradiť vyberte počítač alebo skupinu počítačov, na ktoré bude daná politika aplikovaná.

6.Skontrolujte nastavenia v sekcii icon_section Súhrn a kliknite na Dokončiť pre aplikovanie politiky.

admin_pol_override

light-bulbPríklad:

Povedzme, že John má problém, kedy nastavenia jeho koncového bezpečnostného produktu blokujú na jeho počítači niektorú dôležitú funkcionalitu alebo prístup na internet. V takomto prípade môže správca Johnovi povoliť na jeho počítači prepísanie politiky aplikovanej na jeho koncovom bezpečnostnom produkte a umožniť manuálne doladenie nastavení. Tieto nové nastavenia môžu byť následne vyžiadané nástrojom ERA, aby mohol na základne nich správca vytvoriť novú politiku.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Prejdite do časti Správca > Politiky > Nová politika.

2.Vyplňte polia Názov a Popis. V sekcii Nastavenia vyberte možnosť ESET Endpoint pre Windows.

3.Kliknite na Režim prepísania, povoľte tento režim na jednu hodinu a vyberte Johna ako používateľa AD.

4.Priraďte politiku na Johnov počítač a kliknite na Dokončiť pre uloženie politiky.

5.John musí povoliť Režim prepísania na svojom produkte ESET určenom pre koncové zariadenia a manuálne zmeniť nastavenia na svojom počítači.

6.V nástroji ERA Web Console prejdite do časti Počítače, vyberte Johnov počítač a kliknite na možnosť Zobraziť podrobnosti.

7.V sekcii Konfigurácia kliknite na tlačidlo Požiadať o konfiguráciu pre naplánovanie úlohy pre klienta, aby ste z klienta čo najskôr získali konfiguráciu.

8.Po krátkom čase sa zobrazí nová konfigurácia. Kliknite na produkt, ktorého konfiguráciu chcete uložiť, a následne kliknite na Otvoriť konfiguráciu.

9.Môžete skontrolovať nastavenia a potom kliknúť na Konvertovať na politiku.

10.Vyplňte polia Názov a Popis.

11.V sekcii Nastavenia môžete v prípade potreby upraviť konfiguráciu.

12.V sekcii Priradiť môžete priradiť politiku k Johnovmu počítaču (alebo k iným počítačom).

13.Kliknite na Dokončiť pre uloženie nastavení.

14.Nezabudnite zrušiť prepisovanie politiky, ak už nie je potrebné.