Príklad zlučovania politík

V tomto príklade nájdete:

Inštrukcie, ako pomocou politiky upraviť nastavenia bezpečnostných produktov ESET Endpoint.

Postup zlučovania politík s použitím príznakov a pravidiel.

V prípade, že správca (Administrator) chce:

zakázať Pobočke San Diego prístup k webovým stránkam www.forbidden.uk, www.deny-acces.com, www.forbidden-websites.uk a www.forbidden-website.com;

povoliť Marketingovému oddeleniu prístup k webovým stránkam www.forbidden.uk, www.deny-acces.com;

admin_policy_merge_example

... musí správca vykonať nasledujúce kroky:

1.Vytvoriť novú statickú skupinu Pobočka San Diego a následne v tejto statickej skupine vytvoriť podskupinu Marketingové oddelenie.

2.Prejsť do sekcie Správca > Politiky a vytvoriť novú politiku podľa nasledujúceho postupu:

a)Politiku nazvať Pobočka San Diego.

b)Rozbaliť sekciu icon_section Nastavenia a vybrať ESET bezpečnostný produkt pre Windows.

c)Prejsť do sekcie Web a mail > Ochrana prístupu na web > Manažment URL adries.

d)Kliknúť na tlačidlo icon_apply_policy pre použitie príznaku Aplikovať a kliknúť na Upraviť pre úpravu Zoznamu adries.

e)Kliknúť na Zoznam blokovaných adries a následne na Upraviť.

f)Pridať nasledujúce webové adresy: www.forbidden.uk, www.deny-acces.com, www.forbidden-websites.uk a www.forbidden-website.com. Následne je potrebné uložiť zoznam blokovaných adries, ako aj zoznam adries.

g)Rozbaliť sekciu icon_section Priradiť a politiku priradiť ku skupine Pobočka San Diego a jej podskupine Marketingové oddelenie.

h)Politiku uložiť kliknutím na Dokončiť.

Politika bude aplikovaná na Pobočku San Diego a na Marketingové oddelenie a na základe tejto politiky budú blokované webové stránky tak, ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

admin_policy_merge_blocked

3.Prejsť do sekcie Správca > Politiky a vytvoriť novú politiku:

a)Politiku nazvať Marketingové oddelenie.

b)Rozbaliť sekciu icon_section Nastavenia a vybrať ESET bezpečnostný produkt pre Windows.

c)Prejsť do sekcie Web a mail > Ochrana prístupu na web > Manažment URL adries.

d)Kliknúť na tlačidlo icon_apply_policy pre použitie príznaku Aplikovať, zvoliť pravidlo Pripojiť na koniec a kliknúť na Upraviť pre úpravu Zoznamu adries. Pri zlučovaní politík pravidlo Pripojiť na koniec presunie toto nastavenie Zoznamu adries na koniec poradia.

e)Kliknúť na Zoznam blokovaných adries > Upraviť.

f)Pridať nasledujúce webové adresy: www.forbidden.uk , www.deny-acces.com. Následne je potrebné uložiť zoznam blokovaných adries, ako aj zoznam adries.

g)Rozbaliť sekciu icon_section Priradiť a politiku priradiť ku skupine Marketingové oddelenie.

h)Politiku uložiť kliknutím na Dokončiť.

Politika bude aplikovaná na Marketingové oddelenie a na základe tejto politiky bude povolený prístup k webovým stránkam tak, ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

admin_policy_merge_allowed

 

4.Konečná konfigurácia bude výsledkom zlúčenia oboch politík aplikovaných na skupiny Pobočka San Diego a Marketingové oddelenie . Otvorte bezpečnostný produkt ESET Endpoint a prejdite do sekcie Nastavenia > Web a mail > Rozšírené nastavenia, kliknite na kartu Web a mail > Ochrana prístupu na web a rozbaľte sekciu Manažment URL adries. Zobrazí sa konečná konfigurácia produktu ESET Endpoint.

admin_policy_merge_merged_2

Konečná konfigurácia zahŕňa:

1. zoznam adries definovaný politikou Pobočka San Diego office,

2. zoznam adries definovaný politikou Marketingové oddelenie.