Zlučovanie politík

Politiky sú zlučované po jednom. Pri zlučovaní politík je hlavným pravidlom, že nastavenia definované v neskoršej politike vždy nahrádzajú príslušné nastavenia definované predchádzajúcou politikou. Na zmenu tohto správania môžete použiť príznaky politík (dostupné pre každé nastavenie). Pri niektorých nastaveniach je možné použiť ďalšie pravidlo (nahradiť/pripojiť na koniec/pripojiť na začiatok).

Berte, prosím, na vedomie, že štruktúra skupín (ich hierarchia) a postupnosť politík určuje, ako budú politiky zlúčené. Zlúčenie ľubovoľných dvoch politík môže mať rozdielny výsledok v závislosti od ich poradia.

Pri vytváraní politík si môžete všimnúť, že pri niektorých nastaveniach je možné konfigurovať dodatočné pravidlá. Tieto pravidlá vám umožňujú usporiadať rovnaké nastavenia definované viacerými politikami.

Nahradiť: Predvolené pravidlo používané pri zlučovaní politík. Nastavenia definované v neskoršej politike nahrádzajú príslušné nastavenia definované predchádzajúcou politikou.

Pripojiť na koniec: Pri aplikovaní rovnakého nastavenia viac ako jednou politikou môžete prostredníctvom tohto pravidla nastavenie pripojiť na koniec poradia. Nastavenie bude umiestnené na koniec zoznamu, ktorý bol vytvorený pri zlučovaní politík.

Pripojiť na začiatok: Pri aplikovaní rovnakého nastavenia viac ako jednou politikou môžete prostredníctvom tohto pravidla nastavenie pripojiť na začiatok poradia. Nastavenie bude umiestnené na začiatok zoznamu, ktorý bol vytvorený pri zlučovaní politík.

icon_details_hoverPoznámka:

V ERA 6.4 a starších verziách je pravidlo Nahradiť predvoleným a jediným dostupným pravidlom.

Vo verzii ERA 6.5 sa môžete stretnúť aj s takými nastaveniami, pri ktorých nie sú dostupné všetky vyššie uvedené pravidlá a umožňujú výber len predvoleného pravidla Nahradiť.

policy_merging