Politika upravujúca nastavenia ERA Proxy

Použitím politiky môžete meniť nastavenia a fungovanie ERA Proxy. Ide predovšetkým o úpravu nastavení, akými sú Interval pripojenia a server, na ktorý sa ERA Proxy pripája.

Prejdite do sekcie Politiky a rozbaľte kategóriu Vlastné politiky, kde môžete upravovať existujúce alebo vytvárať nové politiky.

 

icon_section Pripojenie

Remote Administrator porttento port je používaný na spojenie ESET Remote Administrator Servera s ERA Proxy. Aby sa zmena tohto nastavenia prejavila, vyžaduje sa reštart služby ERA Server.

Servery pre pripojenie – kliknite na Upraviť zoznam serverov pre upresnenie podrobností pripojenia na ERA Server (názov hostiteľa/IP a číslo portu). Je možné zadať viacero ERA Serverov. Politiku s týmto nastavením môžete využiť napríklad pri zmene IP adresy vášho ERA Servera alebo v prípade, že vykonávate migráciu.

Dátový limit – zadajte maximálny počet bajtov pre odosielanie dát.

Interval pripojeniazvoľte Pravidelný interval a upresnite časovú hodnotu intervalu pripojenia na ERA Server (prípadne použite CRON výraz).

Certifikát – môžete spravovať partnerské certifikáty pre ERA Proxy. Kliknite na Zmeniť certifikát a vyberte, ktorý certifikát ERA Proxy by mal byť používaný ERA Proxy serverom. Viac informácií nájdete v kapitole Partnerské certifikáty.

icon_section Pokročilé nastavenia

Diagnostika – môžete zapnúť alebo vypnúť odosielanie anonymných správ so štatistickými informáciami o zlyhaní programu do spoločnosti ESET. Povolením tejto možnosti nám pomáhate zlepšovať naše produkty.

Zapisovanie do protokolov – môžete nastaviť úroveň podrobnosti protokolov, čím určíte úroveň informácií, ktoré budú zhromažďované a zapisované do protokolov – od úrovne Sledovanie (informačné) až po Závažné (najdôležitejšie, kritické informácie).

icon_section Priradiť

Vyberte klientske zariadenia, pre ktoré má byť daná politika určená. Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte zariadenie, na ktoré chcete politiku aplikovať, a kliknite na OK.

icon_section Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.