Získanie zoznamu politík

Keď je už poradie skupín známe, nasleduje nahradenie skupín politikami, ktoré sú k nim priradené. Politiky sú zobrazené v rovnakom poradí, v akom boli priradené ku skupine. Je možné upravovať prioritu politík pre skupinu, kde je viacero politík. Každá politika nastavuje len jeden produkt (ERA Agent, ERA Proxy, EES atď.).

icon_details_hoverPoznámka:

Skupina bez priradenej politiky je odstránená zo zoznamu.

K statickým a dynamickým skupinám sú pridelené 3 politiky (pozri obrázok):

policy_application1

Poradie, v akom budú politiky aplikované na klientsky počítač. V nasledujúcom zozname sú uvedené skupiny a k nim priradené politiky:

1.Statická skupina Všetko (All) -> odstránená – bez priradenej politiky

2.Statická skupina 2 (SG2) -> Politika 1, Politika 2

3.Statická skupina 3 (SG3) -> odstránená – bez priradenej politiky

4.Dynamická skupina 1 (DG1) -> Politika 1, Politika 2

5.Dynamická skupina 3 (DG3) -> odstránená – bez priradenej politiky

6.Dynamická skupina 2 (DG2) -> Politika 3

7.Dynamická skupina 4 (DG4) -> odstránená – bez priradenej politiky

8.Dynamická skupina 5 (DG5) -> odstránená – bez priradenej politiky

9.Dynamická skupina 6 (DG6) -> odstránená – bez priradenej politiky

10.Počítač -> odstránená – bez priradenej politiky

Konečný zoznam politík bude:

1.Politika 1

2.Politika 2

3.Politika 1

4.Politika 2

5.Politika 3