Priradenie politiky ku klientu

Ak chcete priradiť politiku ku klientskemu počítaču, kliknite na Správca > Politiky, vyberte kartu Klienty a kliknite na možnosť Priradiť klienta(y).

admin_assign_policy_to_client

Vyberte cieľové počítače a kliknite na OK. Politika bude použitá pre všetky počítače, ktoré ste vybrali.

admin_assign_policy_to_client01