Kedy je počítač zaradený do dynamickej skupiny?

Na to, aby sa počítač stal členom dynamickej skupiny, musí splniť určité podmienky. Tieto podmienky sú definované v šablóne dynamickej skupiny. Každá šablóna sa skladá z niekoľkých pravidiel. Tieto pravidlá môžete definovať pri vytváraní novej šablóny.

Niektoré informácie o aktuálnom stave klientskeho počítača sú uložené ERA Agentom. Stav počítača je vyhodnocovaný ERA Agentom podľa pravidiel šablóny.

Podmienky, ktoré sú potrebné na to, aby bol klientsky počítač zaradený do dynamickej skupiny, sú definované vo vašich šablónach dynamických skupín. Spôsobilosť klientov na zaradenie do dynamických skupín je vyhodnocovaná vždy, keď sa prihlásia do nástroja ESET Remote Administrator. Akonáhle stav klientskeho počítača zodpovedá hodnotám definovaným v šablóne dynamickej skupiny, počítač bude automaticky pridaný do danej skupiny.

Dynamické skupiny sú v podstate filtre, ktoré sú založené na stave počítačov. Na jeden počítač môžu byť aplikované rôzne filtre, preto môže byť zaradený do viacerých dynamických skupín. To je rozdiel oproti statickým skupinám, kde môže byť počítač len v jedinej skupine.