Premiestnenie dynamickej skupiny

Kliknite na ikonu icon_cogwheel vedľa názvu skupiny a potom kliknite na možnosť Presunúť... Otvorí sa okno zobrazujúce štruktúru skupín. Označte v ňom cieľovú skupinu (statickú alebo dynamickú), do ktorej chcete vybranú skupinu premiestiť. Cieľová skupina sa stane nadradenou skupinou. Skupiny môžete presúvať aj pomocou kurzora myši.

icon_details_hoverPoznámka:

Nie je možné presúvať statické skupiny do dynamických skupín. Rovnako nie je možné presunúť prednastavenú statickú skupinu (napr. skupinu Stratené a nájdené) do iných skupín. Ostatné skupiny môžu byť presúvané. Dynamická skupina môže byť členom inej skupiny aj statickej.

Presúvanie skupín je možné dvoma metódami:

Drag and drop – kliknite na skupinu a držte stlačené tlačidlo myši, až kým nepresuniete danú skupinu na cieľovú skupinu.

admin_manage_DG_drag_and_drop

icon_cogwheel > Presunúť > vyberte novú nadradenú skupinu zo zoznamu a kliknite na OK.

admin_manage_DG_move

icon_cogwheel > Upraviť > vyberte možnosť Zmeniť nadradenú skupinu.

admin_manage_DG_edit

icon_details_hoverPoznámka: Dynamická skupina nachádzajúca sa v novom umiestnení filtruje počítače (na základe šablóny) bez ohľadu na svoje predchádzajúce umiestnenie.