Správa šablón dynamických skupín

Šablóny môžete spravovať v sekcii Správca > Šablóny dynamických skupín. Môžete vytvoriť novú šablónu alebo upraviť už existujúcu. Ak chcete upraviť šablónu, kliknite na šablónu, ktorú chcete zmeniť, a otvorí sa sprievodca.

Môžete tiež označiť začiarkavacie políčko vedľa príslušnej šablóny a kliknúť na možnosť Upraviť šablónu.

Možnosť Duplikovať vám umožňuje vytvoriť novú šablónu dynamickej skupiny na základe kópie zvolenej šablóny. Pre takto vytvorenú novú šablónu je potrebné zadať nový (odlišný) názov.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Na základe nového bezpečnostného modelu v nástroji ESET Remote Administrator 6.5 sa na spravovanie šablón dynamických skupín vyžadujú dostatočné povolenia. Všetky prednastavené šablóny sú štandardne umiestnené v statickej skupine Všetko. Duplikovanie šablóny je možné len v prípade, že používateľovi boli pridelené povolenia na zápis (v rámci kategórie povolení s názvom Šablóny dynamickej skupiny) pre skupinu, v ktorej je umiestnená pôvodná šablóna, a taktiež pre domácu skupinu daného používateľa (do ktorej bude umiestnená kópia pôvodnej šablóny). Pozrite si podobný príklad.

admin_manage_dg_template

Kliknite na Uložiť ako, ak chcete ponechať pôvodnú šablónu a vytvoriť novú podľa šablóny, ktorú práve upravujete. Pre vašu novú šablónu zadajte názov.

dg_save_as