Sprievodca vytvorením dynamickej skupiny

Každá dynamická skupina používa na filtrovanie počítačov šablónu. Po definovaní šablóny ju môžete použiť na filtrovanie počítačov aj v inej dynamickej skupine. ERA obsahuje niekoľko prednastavených šablón dynamických skupín s cieľom zjednodušiť rozdelenie klientskych počítačov do kategórií.

icon_details_hoverPoznámka:

Na prácu so šablónami dynamických skupín potrebuje používateľ príslušné prístupové práva. Všetky prednastavené šablóny sú umiestnené v statickej skupine Všetko a sú štandardne dostupné len pre správcu. Ostatným používateľom musia byť pridelené dodatočné povolenia. Druhou možnosťou je šablóny presunúť do skupiny, ku ktorej má konkrétny používateľ pridelené prístupové povolenia.

Dynamické skupiny môžete vytvoriť pomocou už existujúcej šablóny alebo novej šablóny, ktorá bude následne použitá pre danú dynamickú skupinu.

icon_section Základné

Zadajte Názov a Popis (voliteľné) pre novú dynamickú skupinu. Štandardne je nadradenou skupinou skupina, ktorú ste označili pri vytváraní novej statickej skupiny. Ak chcete nadradenú skupinu zmeniť, kliknite na možnosť Zmeniť nadradenú skupinu a vyberte požadovanú skupinu. Nadradenou skupinou novej dynamickej skupiny môže byť dynamická alebo statická skupina. Kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej dynamickej skupiny.

admin_DG_wizard

icon_section Šablóna

V tejto časti môžete vybrať buď existujúcu šablónu dynamickej skupiny, alebo vytvoriť novú šablónu dynamickej skupiny.

icon_section Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť.