Vytvorenie dynamickej skupiny

Pre vytvorenie novej dynamickej skupiny postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Kliknite na ikonu icon_cogwheel vedľa názvu dynamickej skupiny a kliknite na možnosť Nová dynamická skupina. Možnosť Nová dynamická skupina sa nachádza aj v časti Správca > Skupiny. Označte skupinu zo zoznamu skupín a kliknite na tlačidlo Skupina v dolnej časti okna.

admin_create_new_dg_01

2.Zobrazí sa okno Sprievodca vytvorením dynamickej skupiny. Pre novú šablónu zadajte Názov a prípadne aj Popis (voliteľné).

3.Môžete zmeniť nadradenú skupinu kliknutím na možnosť Zmeniť nadradenú skupinu.

admin_DG_wizard

4.Rozbaľte sekciu icon_section Šablóna.

Ak chcete vytvoriť dynamickú skupinu na základe predvolenej šablóny alebo šablóny, ktorú ste už vytvorili, kliknite na možnosť Vybrať existujúcu a zo zoznamu vyberte požadovanú šablónu.

Ak ste ešte nevytvorili žiadnu šablónu a predvolené šablóny vám nevyhovujú, kliknite na možnosť Nová a postupujte podľa príslušných krokov pre vytvorenie novej šablóny.

admin_dg_teplate_choose_existing

Rozbaľte sekciu icon_section Súhrn. Nová skupina sa zobrazí pod nadradenou statickou skupinou.