Indikátor priebehu

Indikátor priebehu je farebná lišta, ktorá zobrazuje stav vykonania úloh pre klienta. Každá úloha pre klienta má vlastný indikátor priebehu (zobrazený v riadku Priebeh). Indikátor priebehu zobrazuje stav vykonania úlohy pre klienta v rôznych farbách, obsahuje tiež počet počítačov, na ktorých je úloha v danom stave:

Spustené (modrá)

progress_indicator_blue

Úspešne dokončené (zelená)

progress_indicator_green

Zlyhalo (oranžová)

progress_indicator_orange

Novovytvorená úloha pre klienta (biela) – zmena farby indikátora môže trvať nejaký čas, pretože ERA Server musí najprv obdržať odpoveď od ERA Agenta. Indikátor priebehu bude bielej farby aj v prípade, že nebol priradený žiadny spúšťač.

progress_indicator_white

Kombinácia vyššie uvedených:

progress_indicator_combo

Po kliknutí na farebnú lištu indikátora si môžete vybrať jednotlivé výsledky vykonaní úloh a vykonať v prípade potreby ďalšie akcie. Bližšie informácie nájdete v časti Kontextové menu.

Podrobnejšie informácie o rôznych typoch ikon a stavoch nájdete v časti Legenda ikon.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Indikátor priebehu zobrazuje stav úlohy pre klienta z času, keď bola úloha naposledy vykonaná. Tieto informácie sú zhromažďované ERA Agentom. Indikátor priebehu zobrazuje presné informácie nahlásené ERA Agentom priamo z klientskeho počítača.