Zobrazenie podrobností

Keď kliknite na farebnú lištu indikátora priebehu, máte na výber nasledujúce možnosti:

Ukázať všetko

Zobraziť plánované

Zobraziť spustené

Zobraziť úspešné

Zobraziť zlyhané

Po výbere ktorejkoľvek z vyššie uvedených možností sa zobrazí dialógové okno s históriou vykonaní úloh. Počítače, na ktorých bol zaznamenaný iný ako zvolený výsledok vykonania úlohy, nebudú zobrazené. Filter môžete zmeniť alebo vypnúť a zobraziť tak všetky počítače bez ohľadu na ich stav.

ct_drill_down

Môžete kliknúť na položku História a zobraziť tak podrobnosti o vykonaní úlohy pre klienta vrátane času Výskytu, Stavu, Priebehu a Vyhľadania správy (ak je daná možnosť dostupná). Môžete tiež kliknúť na Názov počítača alebo Popis počítača a vykonať v prípade potreby ďalšie akcie, prípadne zobraziť podrobnosti počítača konkrétneho klienta.

ct_drill_down_history

icon_details_hoverPoznámka:

Ak v tabuľke histórie spustení úloh nevidíte žiadne položky, skúste nastaviť filter Výskyt na dlhšie trvanie.