Spúšťanie úloh pre klienta

Aktuálny stav každej úlohy pre klienta môžete sledovať v časti Správca > Úlohy pre klienta. Pre každú úlohu je zobrazený priebeh úlohy a ikona stavu úlohy. Môžete použiť kontextové menu pre zobrazenie ďalších podrobností úlohy pre klienta a vykonať ďalšie akcie, ako napr. Spustiť na alebo Znovu spustiť pri zlyhaní.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Na spustenie úloh pre klienta musíte vytvoriť spúšťač.

icon_details_hoverPoznámka:

Počas tohto procesu je vyhodnocované veľké množstvo dát, čo môže v porovnaní s predošlými verziami vyžadovať viac času na vykonanie úlohy (v závislosti od úlohy pre klienta, spúšťača a celkového počtu počítačov).

ct_executions_client_task

Pre bližšie informácie o rôznych typoch ikon a stavoch si pozrite ikonu stavu úlohy.

Možnosti dostupné pre Úlohu pre klienta (kliknite na úlohu pre klienta pre zobrazenie kontextového menu):

icon_details Zobraziť podrobnosti...

Podrobnosti úlohy pre klienta obsahujú Súhrn informácií o úlohe. Kliknite na kartu Vykonania pre zobrazenie výsledku každého spustenia úlohy. Na zobrazenie podrobností konkrétnej úlohy pre klienta môžete použiť kontextové menu. Ak je počet vykonaní príliš veľký, môžete použiť filter pre jednoduchšie vyhľadávanie.

icon_details_hoverPoznámka:

Pri inštalácii starších produktov spoločnosti ESET zobrazí záznam o úlohe pre klienta nasledujúce informácie: Úloha bola doručená spravovanému produktu.

icon_edit Upraviť...

Táto funkcia vám umožňuje upravovať označenú úlohu pre klienta. Úprava existujúcej úlohy je užitočná vtedy, keď potrebujete vykonať iba menšie zmeny. V prípade úloh, ktoré sú odlišné od preddefinovaných úloh do väčšej miery, odporúčame vytvoriť si úplne novú, vlastnú úlohu.

icon_copyDuplikovať...

Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť novú úlohu na základe označenej úlohy, pričom je nevyhnutné zadať pre duplikovanú úlohu nový (odlišný) názov.

icon_delete Vymazať

Úplné odstránenie zvolenej úlohy.

icon_restart_default Spustiť na...

Pridajte nový spúšťač a vyberte cieľové počítače alebo skupiny pre túto úlohu.

icon_manage Znovu spustiť pri zlyhaní

Vytvorí sa nový spúšťač, pričom všetky počítače, na ktorých bolo počas predošlého spustenia úlohy zaznamenané zlyhanie, budú nastavené ako ciele. Môžete upraviť nastavenia úlohy alebo kliknúť na Dokončiť a úloha bude spustená bez zmien.

move_default Prístupová skupina – umožňuje presunúť úlohu pre klienta do inej statickej skupiny.

ct_executions_trigger

Vykonanie (kliknite na ikonu icon_expand pre rozbalenie úlohy pre klienta a zobrazenie vykonaní/spúšťačov – pre zobrazenie kontextového menu kliknite na spúšťač):

icon_edit Upraviť...

Táto funkcia vám umožňuje upravovať zvolený spúšťač.

icon_restart_defaultZnovu spustiť čo najskôr

Môžete spustiť úlohu pre klienta znova (čo najskôr) pomocou už existujúceho spúšťača bez potreby akýchkoľvek úprav.

icon_delete Vymazať

Úplné odstránenie zvoleného spúšťača.

icon_copyDuplikovať...

Duplikovanie umožňuje vytvorenie nového spúšťača na základe označenej správy, pričom je nevyhnutné zadať pre duplikát nový (odlišný) názov.

Filter prístupovej skupiny

access_group

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.