Priradenie úlohy ku skupine

Kliknite na Správca > Skupiny > vyberte Statickú alebo Dynamickú skupinu > icon_cogwheel vedľa označenej skupiny alebo kliknite na Skupina > icon_plus Nová úloha...

admin_assign_task_group01

Rovnako môžete postupovať aj cez Počítače vyberte Statickú alebo Dynamickú skupinu a kliknite na icon_cogwheel > icon_plus Nová úloha... Následne sa zobrazí Sprievodca vytvorením novej úlohy pre klienta.