Priradenie úlohy k počítačom

Sú dostupné tri možnosti priradenia úlohy k počítaču:

1.Riadiaci panel > Počítače s problémami > kliknite na icon_plus a vyberte možnosť Nová úloha...

assign_task_to_computers_dashboard

2.Počítač > vyberte počítač/počítače pomocou začiarkavacích políčok > vyberte možnosť icon_plus Nová úloha...

computer_new_task

3.Správca> Skupiny > vyberte počítač/počítače > tlačidlo Úlohy, vyberte príslušnú akciu a kliknite na možnosť icon_plus Nová úloha...

admin_client_task_assign

Následne sa zobrazí Sprievodca vytvorením novej úlohy pre klienta.